Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020

FIORI DI CAPRI 🤍
The refined floral notes deriving from the lily of the valley and wild carnation blend together with the enigmatic allure of sandalwood, ylang-ylang and oak.
A breath of elegance and radiance for a perfume different from the others.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου