Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020

ESSENCE OF THE PARK PERFUME 🌿
It is a green, unisex fragrance, where the restless Mediterranean breeze of the top notes blends in the heart of magnolia, yielding to the vibrating citrus fruits that absorbs and sublimes them, releasing fresh waves that gently go into amber and woody endnotes.
We can bring your favorite perfume at your hotel or yacht 🛥

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου