Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020

Sopra Il Mare by Bois1920 🤍
An intense and memorable composition…
The sea water tonalities, rose, lilac and jasmine, open this unique and unforgettable composition with unconventional and warm fenugreek and patchouly shades.
The drydown is enchanted by precious vanilla, sweet tonka beans and fresh white musk.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου