Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷 🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷
The celebration of the Greek Revolution of 1821
🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷
Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση την οποία διεξήγαγαν επαναστατημένοι Έλληνες εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.