Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

NUÉE BLEUE PARFUM & SOAP 🧼🌱♻️
Discover the solid soap Nuée Bleue from VIOLET.Made in France and without palm oil.
An airy and fluffy foam for a soft and clean skin.
The new eco-friendly soap of a bicentenary French fragrance house.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου